PDF Yazdır e-Posta
BAĞKUR EMEKLİLİK ŞARTLARI (Bağkurdan ne zaman emekli olurum sorusunun cevabı)

Bağkur emekli olacak KADINLAR  için emeklilik şartları  

-01.10.1999  tarihi itibari ile 18 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip olan erkek sigortalılar eskiden olduğu gibi 7200 günü tamamladıkları takdirde YAŞ’a bağlı olmadan emekli olacaklardır  Yukarıdaki şartı yerine getirmeyenler ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olacaklar. 

Bağ-kur’lu kadınlar için 01.06.2002 itibari ile Kadınların 20 yılı tamamlamasına kalan süre

Prim Ödemeleri Gereken Süre

Emekli Olacakları Yaş


Kadın

Kadın

2 yıl veya  daha az

20

40

2 yıldan fazla 3 yıldan daha az

20

41

3 yıldan fazla -4 yıl ve daha az

20

42

4 yıldan fazla- 5 yıl ve daha az

20

43

5 yıldan fazla-6 yıl ve daha az

20

44

6 yıldan fazla -7 yıl ve daha az

20

45

7 yıldan fazla-8 yıl ve daha az

20

46

8 yıldan fazla- 9 yıl ve daha az

20

47

9 yıldan fazla-10 yıl ve daha az

20

48

10 yıldan fazla- 11 yıl ve daha az

20

49

11 yıldan fazla -12 yıl ve daha az

20

50

12 yıldan fazla-13 yıl ve daha az

20

51

13 yıldan fazla – 14 yıl ve daha az

20

52

14 yıldan fazla – 15 yıl ve daha az

20

53

15 yıldan fazla- 16 yıl ve daha az

20

54

16 yıldan fazla-17 yıl

20

55

17 yıldan fazla

20

58

Bayanların  Bağkur’dan 5400 gün ile emeklilik şartları: 
01.10.199 tarihi itibari ile 18 yıldan fazla Emeklilik süresine sahip olan erkek sigortalılar eskiden olduğu gibi YAŞ ‘a bağlı olmadan emekli olacaklardır. Yukarıdaki şartı yerine getirmeyenler ise 55 yaşını ve 15 yılını tamamlamalarına kalan süreye göre hangisi daha geç ise o tarihe göre aşağıdaki tablodaki yaşlarından kısmi emekli olacaklardır.

Bağkur’lu için 01.10.199 tarihi itibari ile 

Bayanların 15 yılı tamamlamasına kalan süre

Prim Ödemeleri Gereken Süre

Emekli Olacakları Yaş


Bayan

Bayan

2 yıl ve daha az

15

50

2 yıldan fazla -4 yıl ve daha az

15

51

4 yıldan fazla -6 yıl ve daha az

15

52

6 yıldan fazla -8 yıl ve daha az

15

53

8 yıldan fazla -10 yıl ve daha az

15

54

10 yıldan fazla

15

56

Bayanların Bağkur’dan normal emeklilik şartları:  
1.                  01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan 59 yaş
2.                  01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan 60 yaş
3.                  01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan 61 yaş
4.                  01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan 62 yaş
5.                  01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan 63 yaş
6.                  01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan 64 yaş
7.                  01.01.2048 tarihinden itibaren ise 65 yaş

Yaşlılık Aylığının Faydalanma Şartları 

 Yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için sigortalının; 

a- Yazılı talepte bulunması, talepte bulunduğu tarihte prim ve her türlü borçlarını ödemiş olması 
b- Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması 
Şarttır. 

Kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl sigorta primi ödeyen sigortalılara da kısmi yaşlılık aylığı bağlanır.  

T.C. Emekli Sandığında, Sosyal Sigortalar Kurumunda veya kanunla kurulu diğer emekli sandıklarında 2829 sayılı Kanuna göre birleştirilecek hizmeti ve borçlanılan hizmet süreleri bulunan sigortalılarımızın bu hizmetleri ile Kurumumuzdaki hizmetleri toplamı Kanunda belirtilen hizmet sürelerini doldurduğunda da sigortalılarımıza talepleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.   Ancak 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlere göre 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı (01.10.1999) itibariyle aylık bağlanmasına hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalan sigortalıların tam veya kısmi yaşlılık aylığı talep hakları saklıdır. 

Aylığı Bağlayacak Kurumun Tespiti

Son yedi yıllık fiili sigortalılık (kesenek veya prim ödeyerek geçen) süresi içerisinde, fiili sigortalılık süresi fazla olan kurumca, hizmet süresinin eşit olması halinde ise, en son tabi olunan kurumca bu kurum mevzuatına göre yaşlılık aylığı bağlanır. Son yedi yıllık fiili sigortalılık süresi içerisinde ikiden fazla kurumda hizmetinin bulunması durumunda, bu hizmetlerden en fazla hizmeti bulunan kurumumca, hizmet süreleri eşit olması halinde ise, en son tabi olunan kurumca bu kurum mevzuatına göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

Son yedi yıllık fiili hizmet süresi içerisinde askerlik borçlanması yapılan süreler değerlendirilmemekle birlikte diğer borçlanmalar son yedi yılın üç buçuk yılı içerisinde mütalaa edilerek aylık bağlanacak kurumun tespitinde dikkate alınır. Aylık talebinin birleştirilecek hizmetler üzerinden aylığı bağlayacak kuruma yapılması gerekmekte ise de; aylığı bağlayacak kurumun doğru tespit edilememiş ve aylığı bağlayacak kurum yerine hizmetin bulunduğu kurum ve sandıklara aylık bağlanması talebinde bulunulduğunda, aylığı bağlayacak kurum tespit edilerek sosyal güvenlik kurumlarından her hangi birine yapılacak talep, tahsis talebi birleştirilmiş hizmetler üzerinden aylığı bağlayacak kuruma yapılmış sayılacağından talep bu kuruma gönderilir.  Ancak, malullük, ölüm, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re’sen emekli olma ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanacaktır.